Nektar Yem Limited Şirketi 2001 yılında akuakültürü yapılan küçük canlılara özel yüksek kaliteli yem tedarik etmek amacıyla kurulmuştur. Elde edinilen 8 yıllık kapsamlı bilgi birikiminin ardından bilgi ve tecrübesini 2009 yılında, akvaryum balık yemi ve akuakültür balık yemi üretimine aktarmıştır. Yeni üretim teknolojilerini takip ederek akvaryum yemleri için “ArtAkua”, akuakültür için ise “Nektar” markalarını oluşturularak ürün yelpazesini şekillendirmiştir.

Nektar Yem, her geçen gün gelişen teknolojinin takipçisi olarak farklı balık türlerine hitap etmek üzere özel formüle edilmiş akuakültür ve akvaryum balık yemleri (30’dan fazla süs balığı için) üretmektedir. Bu balık yemleri balıkların beslenme alışkanlıklarına göre tasarlanmış olup tamamı Ar-Ge çalışmalarımız ile özenle seçilmiş krill unu, karides unu, alg ve maya gibi besin değeri yüksek ve kaliteli ham maddelerden oluşmaktadır.

Yem üretim çalışmalarımız başarıyla sonuçlanmıştır ve genç, dinamik ve profesyonel ekibimizin çabaları sayesinde büyük talep görmektedir.

DAHA SAĞLIKLI BALIKLAR VE DAHA SAĞLIKLI BİR GELECEK NESİL İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Misyonumuz müşterilerimize sağlıklı, yüksek kaliteli ve çevre-dostu balık yemi üretmektir, çünkü gerçek müşterilerimiz sevgili balıklarınızdır.

BALIKLARINIZ DAHA İYİ BESLENMEYİ HAK EDİYOR!

FARKIMIZ

 • Farklı ekosistemler için özel yemler üretmekteyiz.
 • Eşsiz formüller yaratmak için bilimsel makalelerin daima takibindeyiz.
 • Protein ve yağ denatürasyonunu önlemek amacıyla soğuk ekstrüsyon sistemi kullanıyoruz.
 • Özel hammaddeler arasından özenle seçilmiş malzemeler kullanmaktayız.
 • Temiz ve sağlıklı bir akvaryum ortamı sağlamak için çalışıyoruz.
 • Yüksek oranlarda Schizochytrium, Chlorella ve Spirulina gibi kaliteli algleri kullanıyoruz.
 • Ürünlerimizde hormon veya sentetik hammadde ilavesi kullanmıyoruz.
Nektar Factory Interior Production
Nektar Factory Interior Products
Nektar Factory Interior Crew
Nektar Factory Interior Products 2
Nektar Factory

GLOBAL GAP

Son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda pazarında güvenli olduğu garanti edilebilen ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Gıda güvenliği, gıda maddelerindeki doğal olmayan bileşenlerin olmaması, zararsız veya kabul edilebilir seviyelerde bulunması ve gıda hijyeninin sağlanması anlamına geldiği gibi, gıdaların üretimi aşamasında işletmelerin çevre ile ilişkisi, toplum sağlığı ve refahı ile de doğrudan ilintilidir.

Perakendeciler müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalınarak üretildiğini garanti etmek amacıyla bir araya gelerek GAP (Good Agricultural Practices – İyi Tarım Uygulamaları) kavramını ortaya sürmüşlerdir. 1997 yılında Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP – Euro-Retailer Produce Working Group)’nun kar amacı gütmeyen bir girişimi olarak başlatılan EUREPGAP (yeni adıyla GLOBALGAP), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi tarafından GAP’nin geliştirilen şartlarına göre tarladan sofraya tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlama, gıda kalitesini yükseltme amacı gütmektedir.

Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda taahhüt verilmesini istemektedir. Bunun sonucu olarak ilgili taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca verilen GLOBALGAP Belgesi kavramı ortaya çıkmıştır.

GLOBALGAP standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan standartlardır. Tüketiciler, satın aldıkları gıdaların;

Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığından,
Üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,
Yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve
Üretimde görev alan kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istemektedirler.

GLOBALGAP’in temel prensipleri;

 • Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
 • Üretim verimini yükseltmek.
 • Çevreyi korumak.
 • Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek.
 • Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek.
 • Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.

Nektar Yem akvaryum canlılarınızda da GLOBALGAP şartlarını sağlamak için GLOBALGAP çalışmalarını son derece titizlikle tamamlayıp belge almaya hak kazanmıştır ve böylece Nektar Yem bünyesinde üretilen tüm ürünlerin güvenle kullanılabilirliği GLOBALGAP tarafından tescil edilmiştir.

Nektar Factory